VPS 512
2500*FT/hó
  • 1 db CPU mag
  • 512 MB RAM
  • 20 GB HDD
VPS 1024
500Ft/month
  • 1 db CPU mag
  • 1024 MB RAM
  • 40 GB HDD
VPS 2048
9500Ft/month
  • 2 db CPU mag
  • 2048 MB RAM
  • 80 GB HDD

Legfrisebb disztribucióink

Legfrissebb disztribúcióink